Δευτέρα 22 Ιούλιος , 2024
Text Size
   

Κτιριακές υποδομές

brand_name

Οι εγκαταστάσεις αποτελούνται από υπερσύγχρονα μηχανήματα νέας τεχνολογίας, ικανά να υποστηρίξουν το προϊόν από το αρχικό στάδιο κατασκευής μέχρι την τελική του μορφή.

Το τελικό προϊόν δοκιμάζεται σε υπερσύγχρονους πύργους ελέγχου ύψους 15 m. με ηλεκτρονική υποστήριξη και αφού είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ευρωπαϊκή οδηγία, παραδίδεται για διάθεση.