Τετάρτη 17 Απρίλιος , 2024
Text Size
   

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πολιτική της UP lift είναι η παραγωγή και διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας, ο σεβασμός στον πελάτη και η εξυπηρέτηση των αναγκών και απαιτήσεών του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αυτός ο στόχος είναι άρικτα συνδεδεμένος με την κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών μας από το προσωπικό, με την εγκατάσταση και διατήρηση ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει όλο το προσωπικό της εταιρίας σε συνεχή βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων καθώς και των λειτουργιών της εταιρείας.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η UP lift από την δημιουργία της έχει συνδέσει τα παραγόμενα προϊόντα της με υψηλά ποιοτικά πρότυπα, τα οποία συνεχώς επιδιώκει να βελτιώνει μέσα απο ένα ολοκληρωμένο σύστημα εγγύησης της ποιότητας. Το σύστημα αυτό εγγυάται την απόλυτη ακρίβεια σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, με αυστηρούς ελέγχους.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η δομή της εταιρείας περιλαμβάνει εξειδικευμένο προσωπικό, όλων των ειδικοτήτων με πείρα και συνέπεια για την άμεση επίλυση και αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.

cert2