Σάββατο 18 Μάιος , 2024
Text Size
   

Εταιρικό προφίλ

Uplift Hydraulic Group

Η εταιρεία UP lift ιδρύθηκε το 1984 και το 2010 ολοκλήρωσε την κατασκευή της νέας υπερσύγχρονης μονάδας  έρευνας και παραγωγής υδραυλικών ανελκυστήρων inverter στην περιοχή της Άρτας.

Το καινοτομικό - επαναστατικό σύστημα κατασκευής των ανελκυστήρων UP lift, προϊόν του τμήματος έρευνας & τεχνολογίας της εταιρείας, σε συνδυασμό με την συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση, 30 χρόνων, των φορέων και εργαζομένων στην εταιρεία κατατάσει την UP lift ως μια από τις μεγαλύτερες και ραγδαία αναπτυσσόμενες εταιρείες του χώρου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Uplift Hydraulic Group πλάγια όψη

Μας οδηγούν οι αξίες και το όραμα μας

Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση σε όλους τους τομείς της δραστηριοποίησής της.

Όραμα της εταιρείας είναι να καταξιωθεί ως μια εταιρεία πρότυπο στην κατασκευή υδραυλικών ανελκυστήρων, να χτίσει μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της θέτοντας ως προτεραιότητα την ικανοποίησή τους και να συνδέσει το όνομα Up lift με τους πλέον ασφαλείς και ποιοτικούς ανελκυστήρες ανά τον κόσμο.

Παράλληλα η εταιρεία να διαθέτει ένα δίκαιο και αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους της και να είναι ένας ευαισθητοποιημένος και δραστήριος εταιρικός πολίτης για την κοινωνία.