Τετάρτη 06 Δεκέμβριος , 2023
Text Size
   
image image
Υδραυλικός ανελκυστήρας inverter ανόδου - καθόδου
Νέα Βαλβίδα RG.A3
Υδραυλικός ανελκυστήρας inverter ανόδου - καθόδου

...είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα!!!

Πρόκειται για ένα επαναστατικό υδραυλικό σύστημα για ανελκυστήρες, με το οποίο δε χρησιμοποιείται καμία στραγγαλιστική βαλβίδα και αποτελείται από ένα inverter που ελέγχει τη ροή του λαδιού που αντλείται απ'ευθείας από το μοτέρ VVVF σε διαδρομή και προς τα πάνω και προς τα κάτω.


Με το σύστημα αυτό επιτυγχάνεται:

Νέα Βαλβίδα RG.A3

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ 81-2 : 1998 + Α3 : 2009

Η βαλβίδα RG.A3 ( /210 & /380) εναρμονίζεται πλήρως με την ΕΝ 81-2 : 1998 +Α3 : 2009.

ΤΥΠΟΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3

  • RG.A3/210
    Παροχή από 50l/min έως 150l/min
  • RG.A3/380
    Παροχή από 150l/min έως 300l/min
  •